Šta raditi u hitnom slučaju?

Opasno po život? Tel. 144

> Naročito kod znakova moždanog udara ili infarkta – odmah pozovite tel. 144.


Nije opasno po život?

  1. Kontaktirajte vašeg porodičnog ljekara u toku radnog vremena.
  2. Kontaktirajte centralu za hitnu medicinsku pomoć (Medizinische Notrufzentrale) MNZ izvan radnog vremena ordinacije. > Tel. 061 261 15 15
  3. Posjetite ordinacije za hitnu pomoć porodičnih ljekara u Bruderholzu ili Liestalu.
  4. Posjetite službu hitne pomoći u Kantonalnoj bolnici Baselland.

> Tu smo za vas 7 dana 24 časa na dan!

Adrese službi za hitnu pomoć

LIESTAL
Rheinstrasse 26
CH-4410 Liestal

T +41 61 925 25 25
F +41 61 925 20 90
info@ksbl.ch

 

BRUDERHOLZ
CH-4101 Bruderholz


T +41 61 436 36 36
F +41 61 436 36 50
info@ksbl.ch

 

LAUFEN
Lochbruggstrasse 39
CH-4242 Laufen

T +41 (0)61 400 80 80
F +41 (0)61 400 83 65
info@ksbl.ch

Važno

Ne zaboravite

  • Ponesite sa sobom vašu karticu zdravstvenog osiguranja.
  • Koje lijekove trenutno uzimate (lista lijekova)?
  • Da li patite od alergija? Ponesite alergijsku iskaznicu.
  • Da li imate li iskaznicu vakcinacija?
  • Da li vas neko prati? Da li to lice govori njemački?

Važni brojevi telefona

> Centrala za hitnu medicinsku pomoć MNZ tel. 061 261 15 15

Hitna pomoć Švajcarska 144
Policija hitni pozivi 117
Vatrogasna služba hitni pozivi 118
REGA Spašavanje iz vazduha 1414
Trovanje hitni pozivi 145

 

 

 

Kantonalna bolnica Baselland Bruderholz 061 436 36 36
Kantonalna bolnica Baselland Liestal 061 925 25 25
Kantonalna bolnica Baselland Laufen 061 400 80 80
Psihijatrija Baselland 061 553 53 53
Univerzitetska dječja bolnica oba Bazela (UKBB) 061 704 12 12